Rookgaskanaal inspectie

Rookgaskanaal Inspectie Nederland is een onafhankelijk bureau voor rookgaskanaal inspecties. Een inspectie van uw rookgaskanaal geeft u zicht op het materiaal, uw veiligheid en toekomstmogelijkheden. Zeker om het veiligheidsaspect is een inspectie aan te bevelen. Met gewijzigde wetgeving is het mogelijk ook verplicht. Of er een plicht is voor inspectie is situatie en complex afhankelijk. Voor grondgebonden woonhuizen is een inspectie niet altijd noodzakelijk. Bij een nieuwe CV-ketel betekend dit veelal bij woonhuizen automatisch ook een nieuw rookgaskanaal. Bij gestapelde woningen zoals appartementen complexen is er vaak wel een noodzaak. Afhankelijk van de uitkomst kunt u de kanalen mogelijk langer gebruiken.

Kies bij een inspectie altijd voor een onafhankelijk partij zonder baat bij bepaalde uitkomsten. Op deze manier heeft u een helder beeld en kunnen toekomst gerichte plannen worden opgesteld.

De problematiek van rookgaskanalen zorgt voor hoofdpijn dossiers en discussies bij VVE leden. Dit wordt helaas gevoed door veel foutieve informatie aanwezig op het internet. Helaas wordt er ook door erkende installateurs nog al eens verkeerde informatie verstrekt.

In principe is de problematiek niet zo lastig te begrijpen. Wat de gewijzigde regelgeving inhoud en of deze van belang is afhankelijk van het type rookgaskanaal en de leeftijd. De verschillen bestaan uit individuele kanalen en een gezamenlijk kanaal voor meerdere CV-ketel aansluitingen.

Wanneer rookgaskanaal inspectie ?

  • Bij gestapelde woningen zoals appartementen
  • Voor een algemeen beeld op veiligheid
  • Bij gezamenlijke en individuele rookgaskanalen
  • Met regelmatige CV-ketel storing
  • Een nieuwe ketelwens gestapelde woningen.
  • Bij rookgaskanalen van bijna 15 jaar oud

Is één van de aspecten bij u van toepassing dan kan het wenselijk zijn dat inspectie wordt uitgevoerd. Een plicht ontstaat in sommige gevallen wegens geldende normen en wetgeving. NEN normen zijn geen wetten opgenomen in een wetboek maar geven wel een wetgevende werking met aansprakelijkheid risico’s voor installateurs of bewoners. Verzekeraar en leveranciers van CV ketels verlangen zeker naleven.

Naast de NEN praktijkrichtlijnen zijn de voorschriften uit de branche van toepassing. Sinds 2020 ook De Gasketelwet. Bij onafhankelijke inspecties worden relevante zaken eveneens gecontroleerd.

Meer informatie over regels leest u hier. De volledige teksten van normen zijn te bestellen bij de Nederlandse Norm. Wegens rechten kunnen wij deze hier niet digitaal publiceren.

Inspecties van rookgaskanalen kunnen zonder overlast van bewoners en is het uitschakelen van CV toestellen niet noodzakelijk. Meer informatie over inspecties leest u hier. Onze inspecties gebeuren onafhankelijk zonder belang bij uitkomsten.