Inspectie van rookgaskanalen voeren we onafhankelijk uit. Wel zo helder zonder al uitkomsten vooraf. Inspectie bestaat deels uit camera inspectie en deels uit visuele controle van relevantie zaken. Na inspectie wordt een begrijpelijk rapport opgesteld met een conclusie, advies en toekomst mogelijkheid. Verslaglegging gebeurt zoveel mogelijk zodat de materie ook te begrijpen is zonder veel technische kennis. De rapporten kunnen aansluitend worden gebruikt voor termijn beslissingen. Veelal zal een installateur bij CV ketel wissel vragen om rapporten. Het is de installateur die bij ketel installatie zich moet verwittigen van een veilig en goed werkend geheel. Dus niet alleen met betrekking tot de CV ketel. Gespecialiseerde ondernemingen in aanpassing of renovatie trajecten kunnen de informatie gebruiken voor het afgeven van offerten en mogelijkheden.

Camera inspectie rookgaskanaal

Camera beeld naar de staat van uw rookgaskanalen gebeurt vanaf het dakvlak. In sommige gevallen kan dit ook via woningen of de onderzijde van het kanaal. Bij camera inspectie kunnen de CV ketels normaal gesproken in bedrijf blijven. Inspecties gebeuren dus met de minste overlast voor bewoners van aangesloten woningen.
Rookgaskanaal camera inspectie wordt door ons uitgevoerd met de nieuwste generatie apparatuur en met pan-tilt functie. Inspecties worden uitgevoerd in het rookgas afvoerdeel en luchtaanvoer deel. Dit zeker bij concentrische kanalen van belang. Tijdens de camera inspectie worden duidelijk opnamen gemaakt en is video opname mogelijk. Dossiers en digitale opnamen bewaren we aansluitend minimaal drie jaar.

Woning inspectie

In principe is geen woning toegang nodig. Inspectie geschieden middels pan-tilt camera’s vanaf het dak. Enkel bij gezamenlijke kanalen is visuele inspectie van de onderzijde van het kanaal noodzakelijk. We controleren hier op de onderhoud situatie, condens afvoer details en schacht uitvoering. De woning controle en schouw geeft geen overlast voor bewoners. Bij inspecties wordt niet aan de CV installaties van de woning gewerkt.

Na de rookgaskanaal inspectie zicht op

  • De materiaal staat en conditie van uw kanaal
  • Gebreken en urgente risico’s aanwezig
  • Type kanaal en werkingsprincipe
  • De mogelijkheid het rookgaskanaal langer te gebruiken
  • De toekomst mogelijkheden en opties voor renovatie
  • De mogelijkheid van een nieuwe CV ketel
  • Onderhoud situatie
  • Wordt voldaan aan alle overige richtlijnen en plichten (Gasketelwet, NEN normen, Bouwbesluit)

Goedkeuring certificaat na inspectie

Bijna dagelijks horen wij van bewoners of VVE beheerders dat de installateur heeft gevraagd om een inspectie met goedkeuring certificaat. Dit is de grootste onzin. Er bestaan geen goedkeuring certificaten voor gebruikte kanalen. Dit al helemaal niet voor gezamenlijke kanalen met allemaal onbekende verschillende CV ketels. Het is verder ook nergens vernoemd in de nieuwe normeringen. Er staat dat een onafhankelijke controle noodzakelijk is naar de staat, uitvoeringen en aannemelijke gasdichtheid. Er is ook geen verplichting tot inspectie. Wel is het zeer verstandig als antwoord op vele vragen waar u mee geconfronteerd wordt. Tevens is het natuurlijk uit veiligheid oogpunt eens verstandig beeld te hebben van de staat van uw rookgasafvoeren.

Na inspectie zal helder zijn welke type kanalen aanwezig zijn, de materiaal staat en toekomstmogelijkheden. Dus met een onafhankelijk inspectie heeft u  een helder beeld op de toekomst en dit onafhankelijk

Voor meer informatie neem contact op