Onderhoud rookgaskanaal

Rookgaskanaal onderhoud wordt helaas te weinig uitgevoerd en is er te weinig aandacht. Dit is wel ooit door leveranciers voorgeschreven alleen door aannemers en projectontwikkelaars niet verder gecommuniceerd. Het gevolg is helaas veel lekkage schades en overlast. Tevens verkort het de levensduur van de materialen.

Zeker gezamenlijke kanalen zoals de CLV kanalen dienen periodiek gecontroleerd en gereinigd. Hiervoor zijn ook voorzieningen aanwezig in de kanalen. Soms is er in de schacht een luik voor toegang. Soms vergeten. Voor individuele kanalen is reinigen aan de onderzijde ook aan te raden. De onderbochten zijn veelal de eerste delen welke doorrotten met lekkage tot gevolg. Waterlekkage geeft overlast en schade. Rookgaslekkage is vaak ernstiger.

Water afvoeren gezamenlijke kanalen.

Ieder gezamenlijk rookgaskanaal is voorzien van een waterafvoer, aansluiting op de riolering en een waterslot. In de kanalen is in het stookseizoen sprake van vele tientallen liters water per dag door condenserende rookgassen. De kanalen vaak open bij de dak uitmonding  kennen verder forse waterlasten bij neerslag.

Om deze reden is het zaak dat de afvoeren onder aan de kanalen vrij zijn van vuil. Ontstaat verstopping is een waterkolom van 1.5 meter geen uitzondering. Uiteindelijk zal lekkage optreden via de inspectie voorziening. Dit kan ongemerkt tot forse schade leiden aan inboedel van de onderste woning. Blank staan van de gehele woning komt voor. In sommige gevallen stelt een verzekeraar aansluitend dat er sprake is van slecht onderhoud. Vergoedingen van schade blijven dan vaak uit.

 

Advies onderhoud rookgaskanaal gezamenlijk :

Periodiek dienen de kanalen te worden gecontroleerd op vuil in de ondersectie en vlotte doorstroom van water door de afvoer. Meest geschikte momenten zijn voor en na het stookseizoen.  Is er sprake van een gering aantal aangesloten woningen zal eenmaal per jaar volstaan voor het stookseizoen. U kunt dit zelf uitvoeren of middels een onderhoudscontract. Voor deze mogelijkheden kunt u met ons contact opnemen of met uw lokale installateur. Informeer verder naar de combinatie mogelijkheden met periodieke camera inspectie en aanvullende service voor uw gezamenlijke kanalen.

 

Onderhoud individuele kanalen :

Individuele kanalen kennen in de onderbochten vaak vervuiling zoals ketelsteen. Dit belemmerd vlotte afvoer van condens en neerslag water terug naar de ketel en de daaronder aanwezige afvoer. Laat bij ketel onderhoud ook de ondersectie van uw rookgaskanaal reinigen. Vaak zit dit in een particulier onderhoud contract maar wordt het niet uitgevoerd. Reinigen verlengt de levensduur van uw individuele rookgasafvoer aanzienlijk.

Voor meer informatie over onderhoud en inspecties kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.