Regels, Normen en Wetten.

Helaas zijn er in het verleden ernstige ongevallen geweest bij ondeugdelijke installatie van gastoestellen en geen aandacht voor het rookgaskanaal. Ook vandaag de dag komen we dit nog tegen. Tegen gevaarlijke situaties en voor de veiligheid in uw woning zijn er inmiddels strengere eisen opgesteld voor installaties en installateurs.

  • Strengere NEN normen rookgaskanalen (sinds 2017)
  • Nieuwe regels voor installaties in de woning (sinds 2016)
  • Wetgeving met certificering voor installatie bedrijven (per 2023)

NEN norm rookgaskanalen.

Er is in 2017 een nieuwe NEN norm opgesteld ten aanzien van rookgaskanalen. Deze norm is ontstaan wegens te weinig aandacht voor dit essentiële onderdeel voor het veilig gebruik van gas gestookte toestellen zoals een CV-ketel.

Door slijtage en verschillende CV-ketels op gezamenlijke kanalen ontstaan risico volle situaties. Dit ook met verschillende HR-ketels. Om deze reden is er een strengere norm opgesteld voor het installeren van een nieuwe ketel. Het negeren van deze normen geeft naast gezondheidsrisico’s ook aansprakelijkheid risico’s.

In het kort wordt gesteld dat een rookgaskanaal nog maar een levensduur heeft van een gemiddeld ketel leven en daarmee circa 15 jaar. Dit in tegenstelling tot de ooit gestelde levensduur van 20 jaar of meer. Voor gezamenlijke kanalen zijn er hergebruik opties. Deze pas na een onafhankelijke inspectie. Hieruit zal blijken wat per situatie de toekomst opties zijn. Lees hier meer over rookgaskanalen.

Waarom deze gebruik limieten ? Stel dat een CV ketel 16 jaar in gebruik is geweest en een nieuwe ketel wordt aangesloten. In praktijk zal dit beteken dat het rookgaskanaal aansluitend circa 32 jaar gebruikt gaat worden. Dit dus ver over de ooit ingeschatte technische levensduur.

Het Nieuwe Beugelen.

In het verleden is er te weinig aandacht geweest voor installatie van rookgasdelen van de CV-ketel tot het feitelijke kanaal aanwezig in de bouwkundige schachten. Dit is een van de vele oorzaken van CO ongevallen gebleken. Na correcte gasdichte installatie dienen afvoer delen te worden gebeugeld tegen het risico van loskomen. Op de website van de gezamenlijke rookgaskanaal fabrikanten leest u de richtlijnen. Het nieuwe beugelen van de ROGAFA.

CO-certificering installatiebedrijven.

Er is een verbod op het uitvoeren van werkzaamheden aan cv-ketels door niet-gecertificeerde bedrijven. Na de goedkeuring in de eerste kamer is er minder kans op beunhazerij en ondeugdelijke installatie en afstelling van CV-ketels. Ook het onderhoud van uw CV-ketel te worden uitgevoerd door een CO-gecertificeerd installateur. De achterliggende gedachte is een veilig werkende geheel en kennis van regels en voorschriften.

Nieuwe regels 2023 ?

Er zijn geen nieuwe regels in 2023 gekomen. U wordt wel via de installateur geconfronteerd met voor hen strengere regels. De Gasketelwet schrijft certificering voor. Dit is niets anders dan het nu wel kennen van regels. Meer informatie ? Lees hier.