Rookgaskanaal beugelen.

Het rookgaskanaal beugelen is al langer een voorschrift van fabrikanten. Dit geldt verder tevens voor de luchttoevoerkanalen. Met de nieuwe Gasketelwet en expliciete advisering vanuit de branche vertegenwoordigers ontstaat er een plicht met een wettelijke werking. De regels gelden eveneens voor de verbrandingsluchtaanvoer van CV ketels.

Beugelen rookgas afvoer kanaal voor uw veiligheid.

Rookgasafvoeren zijn onderhavig aan temperatuurverschillen en kunnen na installatie door omstandigheden loskomen. Zeker voor de schachtwanden ontstaat er een risico op rookgaslekkages met alle gevolgen van dien. Het fixeren middels het beugelen op mof verbindingen wordt het risico op rookgaslekkage in de woningen tegen gegaan. Voor het beugelen zijn richtlijnen opgesteld met een wettelijke aansprakelijkheid werking. De hoofd richtlijn is beugelen op de mof. Het willekeurig plaatsen van een beugel is dus niet toegestaan en ook nutteloos. Op de website van de branchevereniging rookgaskanaal fabrikanten staat een duidelijk uitleg.

Richtlijnen rookgaskanaal beugelen.

De hoofdrichtlijn is een beugel op de mof van kanalen. Het is dus wel iets meer dan willekeurig ergens een beugel plaatsen zoals we in de praktijk nog al eens tegenkomen. Starre buizen worden traditioneel middels mof spie verbindingen in elkaar geschoven. Inmiddels vinden we het gelukkig al weer heel gewoon geen parkers meer toe te passen.

Het toepassen van een fixerende beugel op de mof voorkomt dat de verbinding later loskomt. Loskomen kan onder andere door thermische werking. In de meeste gevallen ontstaan gebreken bij bijvoorbeeld bij verplaatsingen van zaken zoals bij verhuizingen e.d. Ongemerkt ontstaan er grote risico’s.

Tevens dienen de kanalen voor de schachtwand van een gelijk materiaal te zijn. Een deel aluminium en een deel kunststof is dus niet toegestaan. Dit door onderling verschillende expansie eigenschappen.

Kosten van beugelen

Helaas wordt er misbruik gemaakt van de plicht tot beugelen. Indien uw installateur u confronteert met de nieuwe regels heeft deze gelijk. De materiaalkosten bedragen slechts enkele euro’s. Veelal is het instaleren van deze beugels een eenvoudige klus zonder al te veel tijdsbeslag. Bedragen van enkele honderden euro’s is belachelijk.

CO waarschuwingen.
Zoals bekend is het grootste risico van rookgaslekkage een CO vergiftiging. Ook al is er nog zoveel aandacht voor de juiste installatie adviseren wij altijd een CO melder. Er is geen betere veiligheid dan een waarschuwing vooraf. Voor circa 35 euro zijn goedgekeurde CO melders te koop.
Let op dat deze juist wordt geplaatst. Het laag aan de grond plaatsen is absoluut onverstandig. CO gas is zwaarder dan lucht maar niet in warme toestand. CO melders in opstelling ruimten van gasgestookte toestellen dienen hoog te worden geplaatst.

Rookgaskanaal inspecties

Bij rookgaskanaal inspecties voor hergebruik in de toekomst controleren we standaard op het beugelen van rookgasafvoeren. Twijfelt u aan correct beugelen bij uw woning kunt u altijd fotomateriaal toezenden. Neem contact op voor meer informatie over onafhankelijke inspecties.