Rookgaskanalen voeren de rookgassen van CV ketels af. De kanalen zijn de laatste jaren gemaakt van non-ferro materialen zoals aluminium en roestvaststaal. De rookgassen in de afvoerkanalen condenseren. Het is dit condenswater met een lage Ph-waarde wat de materialen aantast tot uiteindelijk corrosie en daarmee lekkage. Ooit is de levensduur van de kanalen gesteld op circa 20 jaar voor individuele kanalen en 30 jaar voor gezamenlijke kanalen. In de praktijk en met CV ketel innovaties wordt deze leeftijd eigenlijk niet meer verantwoord gehaald.

Slijtage en lekkage.

Slijtage van rookgaskanalen geeft een gezondheidsrisico maar kan ook zorgen voor materiële schade. Het is om deze reden dat er sprake is van strengere Europese en daarmee ook Nederlandse normen en eisen. Een belangrijke wijziging in wetgeving is dat er wordt gesteld dat de levensduur van rookgaskanalen nog maar 15 jaar is. In principe betekend dit voor individuele kanalen renoveren of vernieuwen. Voor gezamenlijke kanalen zoals bijvoorbeeld een CLV kanaal zijn er opties voor een langere gebruiksduur. Om voor hergebruik in aanmerking te komen is een inspectie noodzakelijk.

Functioneren en storingen.

Jammer genoeg worden rookgaskanalen en CV ketels als losse onderdelen beschouwd. Dit is per definitie foutief. Zeker bij gezamenlijke kanalen is er sprake van een samenwerkend geheel tussen het rookgaskanaal en de aangesloten CV ketels.
CV ketels zijn de laatste jaren doorontwikkeld en verschillen wezenlijk van VR ketels en de oudere HR ketels. HR-ketels van 15 jaar geleden zijn niet te vergelijken met HR-ketels van vandaag de dag.
Het grote verschil ten aanzien van het rookgaskanaal en functioneren hiervan zijn de rookgas temperaturen. Nieuwe HR-ketels hebben vele malen minder warme rookgassen dan ouder HR en VR ketels. Door het wijzigen van de thermische trek in de kanalen als afvoer kunnen ketelstoringen en woning risico’s ontstaan en zeker bij gezamenlijke kanalen.

Soorten rookgaskanalen.

Er is een onderscheid in individuele rookgaskanalen en gezamenlijke kanalen. Bij individuele kanalen hebben alle woningen een eigen rookgasafvoer kanaal aanwezig in de bouwkundige schacht. Met het verloop langs meerdere woningen wil dit nog niet zeggen dat het ieder voor zich is met betrekking tot de staat van deze “eigen” kanalen.

Gezamenlijk rookgaskanalen :

Bij gezamenlijke kanalen is er sprake van 1 systeem rookgaskanaal met meerdere aansluitingen. Zeker deze kanalen verdienen de aandacht. Het spreekt ook voor zich dat het wijzigen van onderdelen zoals het rookgaskanaal zelf of de aangesloten CV ketels invloed heeft op het geheel. Gezamenlijke kanalen worden toegepast bij hoogbouw. Wegens de hoogte en het aantal kanalen kunnen geen individuele kanalen worden toegepast. Dit wegens de schachtruimte en de werking van de kanalen.

Soorten en type gezamenlijke kanalen :

CLV Combinatie luchtaanvoer verbrandingsgasafvoer.

Concentrisch uitgevoerd kanaal als buis in buis situatie. De binnenste buis voor rookgasafvoer en de buitenste buis voor luchtaanvoer. CLV kanalen zijn de meest voorkomende gezamenlijke kanalen.
Deze kennen we verder in de uitvoeringen onderdruk en overdruk. Tot circa 5 jaar geleden veelal als onderdruk uitvoering. Door de uitvoering in onderdruk ontstaan bij de nieuwste generatie CV ketels problemen. Is er vaak sprake van ketel storingen dan laat niet 6 keer de installateur komen. Veelal ligt de oorzaak in het type rookgaskanaal niet geschikt voor nieuwe CV ketels. De oorzaak is dan veelal gelegen in uw eigen keuze van een nieuwe CV ketel of door één van de buren.

Half CLV.

Bij een half CLV is er sprake van een gezamelijk rookgasafvoerkanaal en iedere woning een eigen luchtaanvoerkanaal. Soms is de luchtaanvoer dan aanwezig in de schacht maar veelal via de gevel.

Parallel CLV.

Bij een parallel uitvoering is er sprake van een aparte gezamenlijk rookgaskanaal in de schacht en een aparte gezamenlijk luchtaanvoerkanaal. Veelal is er dan ook sprake van een WTW installatie en koppeling met de CV ketel. Met name bij Ferolli systemen komen we dit tegen.